Siguracioni

SHENDETI NE UDHETIM,
Udhetoni dhe nuk jeni të siguruar?
Keni menduar për të paprituarat që mund tju ndodhin?
Sigurimi i shëndetit në udhëtim ju siguron që ju të udhëtoni të qetë dhe të mbrojtur nga cdo problem i papritur .

SHU – Cfare mbulohet ?
Aksidentet Personale
Vdekja Aksidentale  10.000 Euro
Paaftesia e perhershme e pjesshme 10.000 Euro
Paaftesia e Perhershme totale 20.000 Euro

Trajtimi mjekesor dhe shpenzimet e riatdhesimit
Shpenzimet emergjente dhe te arsyeshme mjekesore  deri ne 30.000 euro.
Kosto te arsyeshme per shpenzimet funerale jashte shtetit ose koston e kthimit te trupit ose hirit ne Shqiperi deri ne 3.000 euro
Shpenzimet e riatdhesimit deri ne 30.000 Euro
Shpenzimet e arsyeshme te udhetimit dhe akomodimit e nje te afermi

Territori I mbulimit
Personat qe udhetojne jashte Shqiperise ne te gjithe Boten si dhe ne Europe.